Creatieve kring Dorcas

Creatieve kring Dorcas komt één keer in de veertien dagen op dinsdagavond bij elkaar. De avonden starten om 20 u. en worden gehouden in  de gemeentezaal van de Sionskerk.

Helaas komt deze kring niet bij elkaar vanwege de corona maatregelen. Als de avonden weer gehouden kunnen worden, dan zullen we dat melden.