AVG Reglement

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten
is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook
door in de privacybescherming. De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

Hier vindt u het privacy beleid van de Hervormde wijkgemeente Sionskerk.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik 
van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de 
doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. 
Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens 
worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een 
betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar 
persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.