Informatievoorziening

Er worden verschillende informatiekanalen gebruikt om informatie over en uit onze gemeente te delen:

Afkondigingen
Voorafgaand aan de kerkdienst zijn er de wekelijkse afkondigingen. Deze worden gebruikt voor korte actuele mededelingen. Afkondigingen kunnen worden doorgegeven via het mailadres afkondiging@sionskerkalphen.nl.
Afkondigingen graag uiterlijk vrijdagavond doorgeven!

Het Kerkblad
Voor geheel Alphen aan den Rijn en enkele omliggende gemeenten verschijnt tweewekelijks het kerkblad ‘Kerken rond Rijn & Gouwe’. In het gemeentebericht van de Sionskerk wordt u op de hoogte gehouden van het wel en wee in onze wijkgemeente.
Kopij voor het gemeentebericht van de Sionskerk kunt u sturen naar kerkblad@sionskerkalphen.nl.

Informatie over abonnement en adreswijzigingen is afhankelijk van waar u woont:
- woont u in de kerkelijke gemeente Oudshoorn/Ridderveld dan kunt u vragen of wijzigingen sturen naar administratie@sionskerkalphen.nl 
- woont u in Alphen aan den Rijn, maar buiten de kerkelijke gemeente Oudshoorn/Ridderveld dan loopt dit via het kerkelijk bureau. Via deze link naar de site van de Adventskerk vindt u een formulier dat gebruikt kan worden. 
- woont u buiten Alphen aan den Rijn dan heeft u waarschijnlijk een postabonnement nodig, die loopt via de uitgever. Meer informatie kunt u hier vinden.

Website
Op deze website staat veel algemene informatie over onze gemeente. Mist u/jij informatie of wil je iets op de website vermelden stuur dit dan naar website@sionskerkalphen.nl. Om actueel te kunnen blijven hebben we uw hulp nodig! Verandert er iets voor een activiteit of kan er meer worden vermeld, stuur dit dan ook door naar de redactie van de website! U kunt de redactie bereiken via website@sionskerkalphen.nl.

Facebook
De Sionskerk heeft ook een facebook pagina waar diverse (korte) berichten op worden gezet en activiteiten worden aangekondigd.

De Sionskerk app
Vanaf eind augustus 2021 is er voor gemeenteleden van de Sionskerk een nieuw communicatiemiddel ter beschikking gekomen, de 'Sionskerk' app.
Meer informatie over het installeren en het gebruik van deze app kunt u hier vinden.

Wijkblad Kontakt

Drie keer per jaar ontvangen alle gemeenteleden het wijkblad Kontakt. In dit blad vindt u uitgebreide informatie over het gemeenteleven van onze wijkgemeente. Vragen over de verspreiding kunt u stellen aan uw wijkouderling. Kopij voor het wijkblad Kontakt kunt u sturen naar kontakt@sionskerkalphen.nl. De uitgaven van het wijkblad kunt u ook vinden via de leden login.

Gemeentegids
Eens in de twee jaar ontvangen de gemeenteleden een gemeentegids. Naast adresgegevens van gemeenteleden treft u er andere nuttige informatie aan over de gemeente. Voor vermelding in de gemeentegids moet (eenmalig) schriftelijk toestemming gegeven worden in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regels. Alleen gegevens waar schriftelijk toestemming voor gegeven is worden in de gemeentegids opgenomen. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk gemeenteleden toestemming geven, zodat de gemeentegids ook kan bijdragen aan het onderlinge contact tussen gemeenteleden.
Vragen of wijzigingen kunt u sturen naar gemeentegids@sionskerkalphen.nl.