Kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters zorgt voor de praktische organisatie en materiële zaken in de gemeente: 
 • Gebouwen
  Het beheer en onderhoud van kerkgebouw en de pastorie wordt bijgehouden door de kerkrenmeesters. Hiervoor wordt ook een meerjarenplan aangehouden.
 • Financiën
  Het beheer van de financiën, waarbij de jaarlijkse actie Kerkbalans een van de belangrijkste inkomstenbronnen is voor onze wijkgemeente. De financiële administratie wordt gedaan door een financieel administrateur onder verantwoordelijkheid van de penningmeester van de kerkenraad. Voor vragen kunt u een bericht sturen naar administratie@sionskerkalphen.nl
 • Kosters/organisten
  De kerkrentmeesters zorgen voor de coördinatie van en de contacten met de kosters en organisten.
 • Schoonmaak kerkgebouw
  Wekelijks wordt de kerk schoongemaakt door een groep gemeenteleden. Ook dit werk wordt gecoördineerd door één van de kerkrentmeesters.
 • Gebruik zaalruimte, beeld en geluid:
  De kerkrentmeesters coördineren het gebruik van de zalen in het kerkgebouw voor activiteiten en vergaderingen eventueel met gebruik van beeld en geluid. Om een ruimte in de kerk te reserveren kunt u een bericht sturen naar de coördinator kerkgebouw.
 • Ledenadministratie:
  Onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters wordt de ledenadministratie uitgevoerd door een ledenadministrateur. Mutaties kunt u doorgeven via ledenadministratie@sionskerkalphen.nl.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u de kerkrentmeesters bereiken via het mailadres: kerkrentmeester@sionskerkalphen.nl.