Identiteit

De Sionskerkgemeente is een Hervormde wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn - Oudshoorn/Ridderveld.

Van grote invloed op de identiteit van een kerkelijke gemeenschap is de manier waarop de leden tegen de Bijbel aankijken. Wij schrijven de naam van dat boek met een hoofdletter, omdat wij geloven dat de inhoud van dit boek van God afkomstig is. Omdat Hij de inhoud heeft geïnspireerd, geloven we dat die gezaghebbend is en daarom ook normatief voor ons geloven en handelen. Wij geloven dat God ook vandaag door Zijn Woord tot ons spreekt.

Als wijkgemeente voelen we een sterke verbondenheid met het gedachtegoed van de Reformatie, dat kernachtig verwoord kan worden met behulp van de drie sola’s:
  1. sola gratia: alleen door Gods genade kunnen we behouden worden;
  2. sola fide: alleen door geloof kunnen we behouden worden;
  3. sola scriptura: de Bijbel is de enige bron en norm voor ons geloof.

Als wijkgemeente vinden we veel herkenning in de manier waarop de Drie Formulieren van Enigheid het geloof verwoorden, te weten:
  1. De Nederlandse Geloofsbelijdenis,
  2. De Heidelbergse Catechismus en
  3. De Dordtse Leerregels.

We kennen aan de inhoud van deze geschriften grote waarde toe, al blijft de Schrift zelf het ijkpunt bij al ons spreken over God.
Logo PKN

Lees voor verdere informatie over onze gemeente ons beleidsplan