Diaconie

De Diaconie heeft vooral een dienende taak in de gemeente. De diakenen stimuleren en organiseren het omzien naar elkaar en het geven van hulp en zorg. Deze diaconale opdracht is natuurlijk niet alleen voor de diakenen, maar is voor de hele gemeente. De diakenen zullen dan ook de gemeente stimuleren en betrekken bij het geven van hulp, zodat we als gemeente bewust zijn van onze roeping tot omzien naar elkaar.

Daarnaast zijn er diverse diaconale taken die de diakenen zelf ter hand nemen en/of aansturen, zoals:

 • Ondersteuning
  Komt u/kom jij tekort aan middelen voor de eerste levensbehoeften, of kent u/ ken jij iemand uit de gemeente waarbij dit het geval is? Dan kan de diaconie bijstand bieden! Hiervoor kan er contact opgenomen worden met de diaconie of één van de diakenen.
 • Samenwerkingsverbanden
  De diaconie van de Sionskerk neemt ook deel aan het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn en maakt deel uit van het college van diakenen van de protestantse gemeente Oudshoorn/Ridderveld.
 • Kontaktkring
  Dit is een groep gemeenteleden die onder verantwoordelijkheid van de diaconie bezoekwerk doet in de gemeente, het ouderenwerk organiseert en hulp biedt bij begrafenissen. Meer informatie vindt u op de pagina van de Kontaktkring.
 • Meet, Greet & Eat
  Samen met een groep vrijwilligers wordt iedere 2e vrijdag van de maand een maaltijd georganiseerd. Meer informatie kunt u lezen op de pagina van Meet, Greet & Eat.
 • Koffieochtend
  Iedere maandagochtend is er een koffieochtend in de kerk, voor een gezellige ontmoeting of een goed gesprek.  Ook hiervoor is een groep vrijwilligers die dit begeleidt en organiseert. Meer informatie vindt u op deze pagina.

U kunt de diaconie bereiken door een e-mail te sturen naar diaconie@sionskerkalphen.nl of door contact op te nemen met één van de diakenen.