Catechese

Catechese
Elke week komen er op dinsdagavond drie catechese-groepen samen. Om 19:15 uur beginnen we samen met zingen en bidden. Vervolgens gaan de drie groepen uit elkaar en vertrekken naar hun eigen ruimte. De jongste groep bestaat uit jongeren van 12-13 jaar en wordt geleid door Gerrit Trouwborst en Inge Ouwendijk. De middelste groep bestaat uit jongeren van 14-15 jaar en wordt geleid door Dorlinde Bijl en Willeke de Koning. De derde groep bestaat uit de 16-plussers en worden geleid door Linda Bos en ds. Jasper de Koning. Elke groep volgt een eigen methode. Het opdoen van geloofskennis gaat hand in hand met de onderlinge ontmoeting. Daarom is er na de les om 20:15 uur nog gelegenheid om wat te drinken en bij te kletsen.
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met ds. Jasper de Koning (predikant@sionskerkalphen.nl)

Belijdeniscatechese
Het volgen van de belijdeniscatechese verplicht tot niets, maar biedt in de eerste plaats een kans om dieper door te dringen tot de kernen van het geloof. Aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis en verschillende thema’s gaan we met elkaar in gesprek over wat christen-zijn in kerk en wereld betekent. Eind september gaan we van start om via de dinsdagavonden op weg te gaan naar Palmzondag, waarop de belijdenisdienst plaatsvindt. De avonden beginnen om 20:30 uur.
Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met ds. Jasper de Koning (predikant@sionskerkalphen.nl)