Oud papier

Op de laatste zaterdag van de maand en de vrijdag ervoor is het mogelijk om uw oude papier in te leveren bij de papiercontainer bij de kerk. Op vrijdag is de container geopend van 14 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. In de agenda van de website, in de agenda van de Sionskerk-app, en in de wekelijkse nieuwsbrief en in het kerkblad kunt u de datums vinden wanneer de container geopend is.

In 2022 is er in totaal 27.220 kilo papier in ontvangst genomen. De netto opbrengst over 2022 bedraagt €2743 (In 2021: totaal 23.140 kg, netto opbrengst €1960).

Van de opbrengst van het oude papier is 50% bestemd voor 'Wycliffe Bijbelvertalers'. Wycliffe heeft als doel dat ieder mens op deze wereld toegang krijgt tot de Bijbel, Gods Woord, in zijn eigen taal. De andere 50% is bestemd voor een echtpaar dat via de GZB als jongerenwerkers uitgezonden is naar de Filippijnen.

Openingstijden papiercontainer in 2024

Openingstijden papiercontainer in 2023