Kerkdienst bijwonen

We zien we u graag binnenkort in de Sionskerk! 

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten in de Sionskerk, Meteoorlaan 2:
     's morgens om 9:30 uur
     's avonds om 18:30 uur
 
Via het menu vindt u de links om de diensten online te volgen of op een later moment terug te luisteren/kijken.

Open deur dienst
In principe is er op elke eerste zondag van de maand een open deur dienst. Dat is een dienst waarin de drempel voor kinderen en mensen ‘aan de rand’ wat makkelijker te nemen is. Voor de begeleiding van de zang zal bij deze diensten onze band Hineni aanwezig zijn.

Koffiedrinken na de dienst
Na de ochtenddienst is er gelegenheid om als gemeente koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een goed gelegenheid om eens nieuwe mensen te leren kennen!
Ook bij speciale diensten, zoals een doopdienst, belijdenisdienst of bevestigingsdienst is er na de dienst gelegenheid om koffie te drinken.

 
Sionskerk

Niet alleen op zondag

Bij speciale gelegenheden zijn er ook diensten op doordeweekse dagen.

2e Feestdagen:
Op de 2e feestdag met Kerst, Pasen en Pinksteren wordt er om 10.00u een dienst gehouden.

Biddag:
Op de tweede woensdag in maart is er 's middags om 15.00u en 's avonds om 19.30u een bidstond voor gewas en arbeid. De middagdienst is speciaal gericht op de kinderen.

D‍ankdag:
Op de eerste woensdag van november is er 's middags om 15.00u en 's avonds om 19.30u een dankstond voor gewas en arbeid. De middagdienst is speciaal gericht op de kinderen.

G‍oede Vrijdag:
O‍p de vrijdag voor Pasen, Goede Vrijdag, is er om 19.30u een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Op Hemelvaartsdag (40 dagen na Pasen) is er om 9.30u een kerkdienst

O‍p Oudjaarsdag, 31 december, is er om 19.00u een kerkdienst

O‍p Nieuwjaarsdag, 1 januari, is er om 10.00u een kerkdienst. Na afloop is er gelegenheid om nieuwjaarswensen uit te wisselen

Incidenteel kunnen sommige van onderstaande diensten, zoals 2e Kerstdag en oud- en nieuwjaarsdag, wel op zondag vallen. Dan zullen de tijden van de zondagse erediensten worden aangehouden.