Sionskerk grootDe Hervormde Sionskerkgemeente is een gemeenschap van heel gewone mensen die op een eenvoudige wijze hun geloof in God, en de woorden van God in praktijk willen brengen in deze wereld.

Een samenvatting van wat wij geloven vindt u hieronder:


Doel van ons bestaan
Onze God, die wij onze Vader mogen noemen, heeft deze wereld -hemel en aarde- gemaakt, en heeft ons mensen daarin gezet als kinderen van Hem om een maatschappij te stichten gebaseerd op onderlinge liefde en genegenheid, eerlijkheid en oprechtheid.

Lang geleden, bij het eerste mensenpaar (Adam en Eva) is dit al misgegaan. In hun domheid deden zij juist datgene waarvoor zij gewaarschuwd waren, en waarvan ze drommels goed wisten dat het fout was. Ook wisten zij dat als consequentie daarvan zij sterfelijk zouden worden, net zoals de dieren waarmee zij tot die tijd in harmonie leefden. Vanaf die tijd ging alles fout, door de schuld van onze eerste voorouders. Van vader op zoon en van moeder op dochter woekert sindsdien het kwaad op aarde. We weten wel wat goed is, maar het lukt ons niet meer om het te doen. Wij weten en voelen ons in dit opzicht schuldig, tegenover elkaar, tegenover deze schepping en tegenover onze Schepper.

God wil ons ontmoeten
Hoewel God alle dingen in Zijn hand heeft, heeft Hij ons zelfstandigheid gegeven, om goed te doen, met als consequentie dat wij ook kwaad kunnen doen. We zijn daarom verantwoordelijk voor het kwaad dat wij aanrichten. Toch ging het licht van Gods goedheid niet uit. Door alle eeuwen heen hebben mensen ontmoetingen gehad met Hem. Ook heeft hij mensen uitgekozen om weer als echte kinderen van Hem te leven. De Bijbel (in 66 afzonderlijke boeken) verhaalt geschiedenissen van mensen en van volken die hem ontmoet hebben en hem gediend hebben. Namen als Noach, Abraham, Jacob (=Israël), Mozes, David, Salomo enz. zijn daarom bekend.

Wij geloven dat God goed en rechtvaardig is. Goed betekent dat Hij wil dat wij goed doen. Om ons daarbij te helpen heeft hij indertijd een Verbond opgericht met Noach, Abraham en zijn kinderen en nog weer later met de kinderen van Jacob. Ook wij delen in deze verbonden. Rechtvaardig betekent, dat hij het kwaad niet door de vingers ziet. Hij lijdt eronder en het doet hem zeer. Kwaad moet stoppen, maar dat kan alleen als de aanstichters van dit kwaad veranderen.

Jezus neemt onze schuld op Zich
Wijzelf kunnen onze schuld tegenover God en medemens niet vergoeden en we kunnen onszelf niet inwendig veranderen. Daar hebben we onze Maker voor nodig. Om onze schuld weg te nemen heeft Hij, geloven wij, een Mens doen geboren worden, die Hij zijn geliefde Zoon noemt: Jezus, zoon van Maria, uit het geslacht van David en dit zonder toedoen van Jozef, die op aarde vader voor Jezus was.

Deze Jezus heeft een leven geleefd toegewijd aan God, Zijn en onze hemelse Vader, en toegewijd aan het redden van Zijn medemens. Hij verkondigde op eenvoudige wijze wat God van ons wil, en kwam daarmee in conflict met heel de godsdienstige wereld van die tijd. Hij genas zieke mensen die een beroep op hem deden, en heeft tot driemaal toe een dode tot leven gewekt.

Dit leidde uiteindelijk tot Zijn dood na een veroordeling door zowel een kerkelijke rechtbank als een wereldlijke rechter, Pontius Pilatus. In zijn gruwelijke dood aan het kruis riep Hij in vertwijfeling: "Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten..." terwijl omstanders spottend toekeken, en Zijn volgelingen Hem niet durfden helpen.

Verzoening door voldoening
Zo heeft Hij als enige mens ter wereld, zonder zonde van zichzelf, een vreselijk lijden geleden. Zelf heeft Hij gezegd, dat wie Hem willen volgen, niet verloren zullen gaan, maar als kinderen van God eeuwig zullen leven. Hij is begraven door zijn leerlingen, die alle moed hadden verloren. Op de derde dag echter is hij opgewekt uit de dood en heeft hij zijn volgelingen ontmoet. De getuigenissen daarvan zijn in de boeken van het Nieuwe Verbond (Testament) vastgelegd.

Zijn leven en lijden wordt door God aanvaard als een zoenoffer voor onze zonden. Wij kunnen en mogen van dit offer gebruik maken. Ieder mens, die zich tot God of tot Jezus Christus wendt en een beroep doet op dit offer, wordt door God weer als kind van Hem aanvaard, en krijgt een "nieuw leven". Zo is Hij onze Verlosser (Jezus betekent: Verlosser) geworden.

Jezus leeft en regeert
Veertig dagen later is hij opgevaren naar de hemel. Van hieruit regeert hij deze aarde. Hij doet dit, onder andere, door zijn Geest, de Heilige Geest van God, uit te zenden naar mensen die Hem willen volgen. Door deze Geest worden wij vernieuwd en komen wij in beweging. Aangemoedigd door zijn voorbeeld gaan wij uit om anderen te redden.

Ook beschikt hij volledig over de almacht van God, die hij gebruikt om het werk van zijn volgelingen te bevorderen. Dit blijkt onder meer uit de onstuitbare voortgang van boodschap van Zijn koninkrijk en in de groei van de gemeenschap van Zijn kinderen. We eren hem daarom als Koning van hemel en aarde, als onze Koning, de door God daartoe gezalfde (Christus betekent: gezalfde).

Het toekomstig herstel van de wereld
Eénmaal zal Hij terugkomen in heerlijkheid om deze wereld weer te herstellen. Dan zal alles wat kwaad is weggedaan worden, en zal alles wat goed is hersteld worden. Dan zal ieder mens zijn eeuwige bestemming vinden. Ook zij die reeds lang gestorven zijn zullen opgewekt worden voor dit oordeel. Hij of zij die het zonder de Genade van Christus wilde doen, zal zonder die genade verder moeten in een altijddurende wroeging in een plaats waar genadeloosheid heerst. Wij, die Hem kennen, zullen altijd bij Hem zijn. Dan begint een nieuwe en ongekende werkelijkheid.

Een leven in verwachting
Tot die tijd zullen wij als kinderen van God, in deze wereld leven. We zullen elkaar herkennen in de onderlinge liefde. Wij mogen samen bouwen aan die unieke gemeenschap van onze Heer Jezus Christus, die wij Kerk noemen (lett. "van de Heer"), waarin allen gelijk zijn en waar de geest van onderlinge liefde en blijdschap heerst. Nu worden we nog vaak miskend en verdrukt in onze bedoelingen. We weten dit omdat Jezus ons hierin is voorgegaan. Toch putten wij troost uit de wetenschap dat onze schuld is vergeven, dat we eenmaal zullen opgewekt worden na de dood, en dat wij dan altijd in vrede zullen leven.

Deze blijde boodschap van genade, verzoening, vergeving, liefde en een nieuw leven, willen wij niet voor onszelf houden, maar vertellen aan een ieder die het maar horen wil.

En u?
Wilt u ook God ontmoeten? Wilt u ook een vraag aan Hem stellen? Heeft u iets heel persoonlijks wat niemand mag weten, wat u met niemand kunt delen, maar wat u ongelooflijk dwars zit? Heeft u een onoverkomelijk probleem? Heeft u iemand anders onherstelbaar beschadigd? Kunt u niet meer terug op de weg die u eens hebt ingeslagen? Hebt u een volledig foute keus gemaakt in uw leven? Ziet u het leven absoluut niet meer zitten? Loopt alles wat u doet op mislukkingen uit? Bent u gekwetst in uw vertrouwen, en teleurgesteld in de mensheid?

Één adres......
Dan is er maar één adres waar u terecht kunt. Bij Jezus Christus. Hij heeft alles wat u overkwam meegemaakt. Hij heeft geleden onder de boosheid van andere mensen. Niemand begreep hem. Ieder liet Hem in de steek. Zijn beroep op God zijn Vader heeft Hem er doorgeholpen. Leg uw probleem aan Hem voor. Zeg Hem dat u er niet uitkomt. Leg ook uw eigen tekortkomingen aan hem voor en put moed.

Wanneer u dat doet zult u merken dat Hij antwoordt. Er gaan spontaan dingen veranderen. Eerst in uw hart, waarin rust en vrede gaat komen. Dan om u heen. U zult mensen gaan ontmoeten die u bemoedigen. U wordt leerling van Jezus Christus. U bent welkom bij ons, want wij willen graag ook die ervaring met u delen. Pak de Bijbel ter hand en begin met te lezen over het leven van Jezus. Uit Zijn eigen woorden leert u Hem het best kennen. Spreek met andere mensen over Hem. Zo komt u door Hem en door Zijn kinderen terug bij God de Vader. Hoe u zijn kinderen herkent? Aan de onderlinge liefde die er heerst. Oordeel zelf.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok