Agenda2De gesprekskring Oudshoor/Ridderveld is begonnen aan de behandeling van de zendbrief van Petrus. We komen bij elkaar bij Wim en Lijda Glasbergen, tel. 0172-422060 en we gaan verder bij 1 Petrus 1:7.

Iedereen hartelijk welkom, ook belangstellenden.