HerderWe komen elke laatste woensdag van de maand bij elkaar bij één van de leden thuis, dit keer bij Marianne van den Berg (tel. 444083). We bespreken nu het evangelie naar Johannes, aan de beurt is dan Johannes 20.

Allen hartelijk welkom. Wilt u eens komen kijken? Bel me even: Peter Daudey, 06-20034428.