VBW

2017 03 05 Afsluiting VBWDe VBW 2017 is afgesloten met een feestelijke avond, en een afsluitende. Nog één keer werd het themalied gezongen: "Knoop dat even in je oren!"

In totaal zijn er een kleine 180 kinderen op de VBW geweest, met een gemiddelde per ochtend van 150! Geweldig om zoveel kinderen met hun ouders bijeen te brengen en gezamenlijk voor Jezus te buigen!!

Kinderbijbel 1Op de VakantieBijbelWeek wordt heel veel gezongen. Je kunt van te voren oefenen, want het meeste staat op Internet. Hieronder staan alle linkjes, en staat de tekst van het themalied. Ook de liederen van de afsluitdienst op 5 maart 2017 staan hier.

Noahs ArkSparen jullie mee voor de baby’s van Noah’s Ark in Uganda? In de hal van de kerk staat een flessencontainer, inmiddels staat de meter al op 25,50 euro.

Van het geld word babymelkpoeder gekocht. In het kindertehuis wonen 175 kinderen waarvan 18 baby’s. 1 blik babyvoeding kost 42.000 shilling ( 11 euro ) dat is 1/3 van een maand salaris van een Ugandees. Totaal zijn er 6 blikken per dag nodig, dus € 66!! Kijk vlug naar het filmpje!

Hieronder een promotiefilmpje van Noah's Ark.

Kinderbijbel 1Hallo jongens en meisjes.
In de voorjaarsvakantie is er de VakantieBijbelWeek en wel op dinsdag 28 febr. woensdag 1 en donderdag 2 maart van 9.30- 12.00 uur. We beginnen dit jaar al om 9.30 uur! De kerk gaat om 9.00 uur open. Je bent van harte welkom en we beginnen de dag met de ‘Knutsel-inloop’.

Opgeven: opgaveformulier.

Kinderbijbel 1De VakantieBijbelWeek is weer achter de rug, en we kijken terug op een geslaagde, maar bovenal gezegende week. Voor een impressie kijk naar het: Fotoalbum VBW 2016.

Afgelopen zondag hadden we de afsluitingsdienst waarin God als de grote Bouwer nog één maal aan het woord kwam: Hij bouwde een wijngaard, maar moest om de vrucht ervan te ontvangen zijn toevlucht nemen tot het sturen van zijn enige Zoon. En dat liep niet goed af.... Hoewel?

De opkomst was goed. Dit jaar hadden we per dag zo'n 115-120 kinderen.

Voor het kinderbijbelproject voor Malawi is al zo'n 300 euro opgehaald, maar daar komen nog de collectes bij.

 

Bouw 2Vandaag was het de eerste dag van de VBW. Er waren wel 113 kinderen, wow!

We waren op een echte bouwplaats: alles was 'afgezet' met rood/wit lint en alle kinderen kregen een geel veiligheidsvest, waar ze hun eigen naam op mochten zetten en het ook mochten inkleuren. Fotoalbum dag 1

Het Bijbelverhaal ging over de 'Grote Architect': de Here God Die alles heeft gemaakt, ook OP bedacht ook een plan om het weer 'goed' te maken, toen alles fout was gelopen. Hij stuurde Zijn Zoon: Jezus.

Sam en Jiddo zorgen weer voor een groot avontuur: hoe gaat dat aflopen? In de ' babbeltijd' gingen we met vol enthousiasme aan de slag met het Bijbelverhaal. Wat is het fijn dat God naar ons luistert, als wij met Hem praten, toch? Voor we er erg in hadden , was de morgen voorbij. Het was fijn en op naar morgen!

Bouw 1Nog een paar dagen en dan begint de VakantieBijbelWeek. We hebben er zin in! Er hebben zich al meer dan 90 kinderen via de website aangemeld. Je kunt je aanmelden via www.sionskerkalphen.nl, maar je bent ook welkom als je je niet vooraf hebt aangemeld. Wij vinden het fijn als je komt!

Op maandag 22 febr. beginnen we met de opbouw van de VBW. Als u/ jij tijd en zin hebt: het is super, als u komt helpen. Er moet veel werk worden verzet. We beginnen die maandag om 9.00 uur. Onlangs is het opgaveblad voor de VBW uitgedeeld. In de hal van de kerk staat de doos, waar u uw ingevulde formulier kunt deponeren.

De statiegeld-flessenactie voor het VBW project :’ Kinderbijbels voor Malawi ’heeft tot nu toe al € 21 ,00 opgebracht. We sparen nog even door. Tijdens de VBW wordt er natuurlijk ook gecollecteerd voor dit project. Wilt u vooral ook in uw gebed aan de VBW denken?

Hans van Heijst is vorig jaar in Malawi geweest en heeft het toen door ons gespaarde aantal Kinderbijbels kunnen geven aan de kinderen. Tijdens de VBW zullen we daar een filmpje van laten zien. Maar er zijn nog veel meer Kinderbijbels nodig. Een prachtig doel om voor te sparen! Denkt u eraan dat alleen plastic flessen kunnen worden ingeleverd?

Ook kunnen de kinderen zich opgeven voor de VBW via www.sionskerkalphen.nl. Het is fijn voor ons, als je je opgeeft via het inschrijfformulier op de website. Wij weten dan hoeveel kinderen er komen en we kunnen de kaartjes al van te voren schrijven. Schrijf je daarom nu in. Je bent van harte welkom!

Met een hartelijke groet, Gerda Drost en Dini Daudey  

Logo bouwplaats kleurOp 27 november was het een gezellige drukte in de gemeentezaal van de kerk: met 'man en macht' werd er gewerkt om de cadeautjes voor de VBW in te pakken en de uitnodigingsflyers 'mooi' te maken.

Het resultaat mag er zijn. Als stuurgroep willen we iedereen die meegeholpen heeft heel hartelijk bedanken.

Ook de toneelgroep is al begonnen met het instuderen. Heel veel sterkte en succes voor jullie. We willen u en jou alvast vertellen dat de volgende 'knutselavond' zal zijn op DV woensdagavond 3 februari. Noteert u deze datum in uw agenda? Met een hartelijke groet van Susanne van der Vijver, Gerda Drost en Dini Daudey.  

KlusjesmanAls enthousiaste werkgroep van de VakantieBijbelWeek willen wij u laten weten, dat we op woensdagavond 23 november onze eerste zgn. Knutselavond hebben gepland. We gaan alvast de afscheidscadeautjes inpakken en de uitnodigingsflyer opleuken, zodat we voor de VBW 'goed beslagen ten ijs' komen.

U bent vanaf 19.30 uur welkom in de gemeentezaal. Voor koffie/ thee met iets lekkers wordt gezorgd. Komt u ook meehelpen? Want vele handen maken licht werk!

Alvast heel hartelijk bedankt! Groetjes van Jaap, An, Gerda en Dini.

VakantieBijbelWeek2015De afsluitingsavond begint om 19:00 uur. Ouders, grootouders ooms en tantes zijn hartelijk welkom op dit slotfeest. God maakte alles als de grote Bouwer, hoe ongelooflijk mooi!!!

Eénmaal komt Jezus terug om alles weer recht te zetten. Tot die tijd mogen we tegen het Kwaad strijden. Net als Sam en Jiddo! Ben je benieuwd hoe het afloopt? Kom ook!

Ook aanstaande zondagmorgen staat in het teken van Bouwen...

 

 

VakantieBijbelWeek2015Volgend jaar in de voorjaarsvakantie willen wij weer de vakantiebijbelweek organiseren. Het wordt dan de 40ste vakantiebijbelweek!!

Wij willen nu al in de voorbereiding nadenken over de opzet, inhoud en de uitwerking van deze 40ste vakantiebijbelweek. Wij hebben al wat voorwerk gedaan maar zoeken voor het verdere vervolg een aantal gemeenteleden die ons willen helpen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Marco van Egmond (0621151702) of Jaap van Hagen (0618294171).