Jeugdclubs

Follow me 100 pix

De kerkenraad heeft na enquete onder de ouders besloten tot een gewijzigde opzet van de zondagsschool, nl. tijdens de ochtenddienst. Zodoende vergelijkbaar met de 4+. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe naam voor deze aanpak.

Ook de woensdagavondclubs Kandelaar en Immanuel zijn opgefrist. Gestart wordt met het bijbelverhaal, aansluitend kunnen de kinderen kiezen uit twee workshops.

Ter versterking van het jeugdteam is Inge Ouwendijk door de kerkenraad formeel benoemd als Jeugdcoördinator, dit naast Henk, René en Job.

Brief veranderingen jeugdwerk

In de Sionskerk zijn er verschillende jeugdclubs actief. Daarnaast is er zondagschool, Follow me en Follow me next.


Zondags is er tijdens de ochtenddienst creche voor kinderen tot en met 3 jaar oud.

 

 Selecteer een van de submenu's voor meer informatie:

 

Creche