2017 10 30 ChagallDe Werkgroep Kerk en Israël van de Classis Rijnland van de PKN-kerken nodigt U van harte uit om de vier bijeenkomsten van het leerhuis-seizoen 2017/2018 bij te wonen. De eerste twee bijeenkomsten worden gehouden op 16 en 30 oktober a.s. en de volgende twee op 5 en 19 maart 2018. Noteer deze data alvast in uw agenda.

In dit leerhuis zullen we o.a. met elkaar een aantal parabels uit de Rabbijnse Midrasjiem lezen en proberen te ontdekken hoe deze precies aansluiten bij de tekst uit de Tenach en hoe ze functioneren in de Midrasj.

Verder zal het werk van de Russisch-Frans-Joodse kunstenaar Marc Chagall (1887-1985) centraal staan. Chagall heeft zich sterk laten inspireren door wat in het Bijbelboek Genesis wordt verteld. Die verhalen heeft hij in schilderingen, tekeningen, op aardewerk en in gebrandschilderd glas uitgebeeld.

  • Op 16 oktober a.s. spreekt Lieve Teugels, Universitair docent Jodendom en Hebreeuws aan de Protestants Theologische Universiteit te Amsterdam, gespecialiseerd in de Rabbijnse Midrasj. Titel van haar lezing: 'Rabbijnse parabels als sleutel tot de Tora'.
  • Op 30 oktober a.s. gaat Adrie van der Wal, predikant van de Protestantse Gemeente te Hoofddorp, in op het werk van kunstenaar Marc Chagall.
  • Op 5 maart 2018 zal rabbijn Leo Mock, docent Judaïca aan de Universiteit van Tilburg een lezing verzorgen over een nog nader te bepalen thema.
  • Op 19 maart 2018 spreekt Eric Ottenheijm, Universitair docent filosofie en religiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht over het thema: 'de parabel als spiegel van en model voor de werkelijkheid aan de hand van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan'.

Als Werkgroep Kerk en Israël hopen we voor U een interessant en prikkelend programma te hebben voorbereid en verheugen ons op Uw komst. Alle bijeenkomsten vinden plaats in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 14, 2406 TV Alphen aan den Rijn. Aanvang 20.00 uur. Bijdrage in de kosten: € 6,50 (zoveel mogelijk gepast wordt op prijs gesteld).